Pinoil 012 AL – Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal 1, Niemcy

Neudorff GmbH KG
An den Muhle, D-31860 Emmerthal 1, Niemcy

Insektycyd Neudorff GmbH KG – Niemcy

Okres użycia: 6/30/2021

Rodzaj opakowania: Neudorff GmbH KG – Niemcy opakowania 1l HDPE i PET
opakowania 250ml HDPE i PET
opakowania 500ml HDPE i PET

lilia drzewiasta niebieska, uprawa słonecznika na kwiaty, kosodrzewina górska, płyty wiórowe

https://www.pomelac.pl/kategoria-produktu/artykuly-hodowlane/maszynki-do-strzyzenia/maszynki-dla-owiec-noze

Rekomendowane artykuły